Nieuws

Blijf up to date met ons laatste nieuws

Kabinet verlaagt schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord.

Lees verder

Box 3: laatste stand van zaken

Wat zijn de gevolgen van het Kerstarrest van de Hoge Raad voor box 3? Wat is de stand van zaken, want er bestaat momenteel nog veel onduidelijkheid.

Lees verder

Subsidieregeling STAP-budget

Wat is het stapbudget:
Vanaf 1 maart 2022 is er elk jaar een subsidie beschikbaar voor het volgen van scholingsactiviteiten. Deze subsidie bedraagt maximaal € 1.000, – per kalenderjaar en is geregeld in de subsidieregeling STAP-budget. STAP staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie.

Lees verder

Verhoging terugkeerpremie eigenrisicodrager Ziektewet

Overweegt u om te stoppen als eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW)? Vanaf 1 januari 2024 betaalt u een hogere terugkeerpremie als u terugkeert naar de publieke ZW-verzekering bij het UWV.
Als u uw eigenrisicodragerschap ZW uiterlijk per 1 juli 2022 beëindigt, betaalt u de eerste twee jaar nog de lagere terugkeerpremie.

Lees verder

Fiscus start project onverklaarbare uitgaven

De Belastingdienst start dit jaar een project onder de naam onverklaarbare uitgaven. Daarmee wordt bedoeld grote uitgaven van burgers die volgens de gegevens van de Belastingdienst niet over een groot vermogen beschikken. Dit antwoordt staatssecretaris Van Rij op vragen die gesteld zijn bij het Jaarplan Belastingdienst 2022.

Lees verder

Thuiswerken kost inmiddels zo’n 3 euro per dag

Vorig jaar adviseerde het Nibud nog een richtbedrag van 2 euro per dag als thuiswerkvergoeding. Maar doordat elektriciteit en verwarming veel duurder zijn geworden, kost thuiswerken een werknemer inmiddels zo’n 3 euro per dag.

Lees verder