Subsidieregeling STAP-budget

Wat is het stapbudget:

Vanaf 1 maart 2022 is er elk jaar een subsidie beschikbaar voor het volgen van scholingsactiviteiten. Deze subsidie bedraagt maximaal € 1.000, – per kalenderjaar en is geregeld in de subsidieregeling STAP-budget. STAP staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie.

Wanneer kan de werknemer STAP-budget aanvragen:

Iedere 2 maanden start een nieuwe periode waarin de werknemer het STAP-budget kan aanvragen. Het is zo’n groot succes dat de subsidiepot voor de 1e aanvraagperiode al op is. Wanneer het budget in een betreffende periode op is, kan de werknemer de volgende periode opnieuw een aanvraag doen.

De aanvraagperiodes in 2022 zijn:

 • 1 maart 2022 t/m 30 april 2022 (deze subsidiepot is opgebruikt)
 • 1 mei 2022 t/m 30 juni 2022
 • 1 juli 2022 t/m 31 augustus 2022
 • 1 september 2022 t/m 31 oktober 2022
 • 1 november 2022 t/m 31 december 2022

Waarvoor kan het STAP-budget gebruikt worden:

De werknemer kan het STAP-budget alleen gebruiken voor een cursus, training of opleiding die in het STAP-scholingsregister staat. De opleider kan voor toevoeging van de opleiding in het STAP-scholingsregister zorgen. Als de cursus, training of opleiding in het STAP-scholingsregister staat dan kan de werknemer zich inschrijven bij de opleider. De opleider stuurt de werknemer dan een STAP-aanmeldingsbewijs. Met dit bewijs kan de werknemer dan het STAP-budget aanvragen.

Vervolgens wordt het STAP-budget van € 1.000, – rechtstreeks overgemaakt naar de opleider.

Het STAP-scholingsregister is te raadplegen via onderstaande link:

www.stapuwv.nl/stap/p/scholings-register

Wie vraagt het STAP-budget aan:

De werknemer moet het STAP-budget zelf aanvragen en gaat dus buiten de werkgever om. U kunt natuurlijk als werkgever wel uw werknemer stimuleren om een opleiding te volgen die voor zijn/haar werk van toepassing is.

Voorwaarden aanvraag STAP-budget:

Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor het STAP-budget:

 • De werknemer heeft in het kalenderjaar nog geen STAP budget gekregen;
 • De werknemer is ouder dan 18 jaar;
 • De werknemer ontvangt nog geen AOW-uitkering;
 • De werknemer of de partner van de werknemer heeft de Nederlandse nationaliteit of een andere nationaliteit van een land binnen de Europese Unie;
 • De werknemer is verzekerd voor de volksverzekeringen. Heeft de werknemer de afgelopen 27 maanden minstens 6 maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering gehad? Dan is de werknemer verzekerd voor de volksverzekeringen
 • De scholing moet starten niet eerder dan over 4 weken en binnen 3 maanden na aanvraag van het STAP-budget. Duurt het langer voordat de scholing begint? Dan moet de werknemer in een volgende periode STAP-budget aanvragen. Ieder kalenderjaar kan de werknemer dit STAP-budget aanvragen.

Verantwoording na toekenning STAP-budget:

Wanneer de werknemer het STAP-budget toegekend krijgt moet de werknemer er alles aan doen om de scholing af te ronden. Een scholing is (succesvol) afgerond:

 • Wanneer de werknemer een diploma of certificaat ontvangt, of,
 • Wanneer de werknemer kan laten zien dat hij/zij tenminste 80% van de scholing heeft bijgewoond en/of eraan heeft deelgenomen.

Na het afronden van de scholing, levert de opleider een bewijs van deelname aan bij het UWV. Hierin staat dat de werknemer de scholing heeft afgerond.

Wanneer er (achteraf)niet voldaan wordt aan de voorwaarden, dan zal de subsidie bij de werknemer worden teruggevorderd. De werknemer dient in ieder geval in alle tijden contact te zoeken met het UWV bij wijzigingen.

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.stapuwv.nl/stap/p/STAP-informatie

Daarnaast kan de werknemer bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur op het telefoonnummer: 088 – 89 82 202.

Belangrijk voor u als werkgever:

De subsidie gaat geheel buiten u als werkgever om. Wanneer uw werknemer een opleiding/cursus wilt gaan volgen die voor zijn/haar werkzaamheden bij u van belang zijn, dan adviseren wij u om hem/haar te wijzen op de subsidie STAP-budget.