Box 3: laatste stand van zaken

Wat zijn de gevolgen van het Kerstarrest van de Hoge Raad voor box 3? Wat is de stand van zaken, want er bestaat momenteel nog veel onduidelijkheid.

Voor de voorgeschiedenis verwijzen we graag naar de eerder verschenen praktijkhandreiking ‘Stand van zaken bezwaarprocedures box 3’. Voor de overzichtelijkheid is ervoor gekozen om deze praktijkhandreiking niet langer te updaten, maar de laatste stand van zaken op te nemen in een nieuwe signalering. Latere ontwikkelingen zullen ook in deze signalering verwerkt worden.

Update 8 maart 2022: deze signalering is geactualiseerd met:

een Kamerbrief over gedane toezeggingen in debat over arrest box 3 van 28 februari 2022;
een Kamerbrief over gevolgen arrest box 3 voor lopende processen Belastingdienst van 28 februari 2022;
een advies van AG Niessen van 24 februari 2022 aan de Hoge Raad over de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 voor nog lopende zaken;
een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland van 7 januari 2022, waarin de rechtbank de box 3-heffing na ambtshalve vermindering beperkt tot het werkelijke rendement.
In het kerstarrest oordeelde De Hoge Raad dat de huidige box-3 heffing in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Bron: SRA