Samenstellen jaarrekening

Interesse of vragen? Bel: 0570 - 86 27 12

Een jaarrekening is het financiële verslag van uw onderneming en bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening, eventueel met toelichting. Op basis van de cijfers in de jaarrekening kunt u verantwoorde beslissingen nemen over de toekomst van de onderneming. Daarnaast moet u steeds vaker aan derden een jaarrekening kunnen overleggen. Bijvoorbeeld aan de bank wanneer u een krediet wilt aanvragen, aan een nieuwe leverancier of aan de fiscus.

Het merendeel van het bedrijfsleven is niet verplicht tot een accountantscontrole op hun jaarcijfers. Het deskundig samenstellen van de jaarcijfers is echter wel een vereiste. Aan de hand van de door ons of door uw gevoerde financiële administratie stellen wij de jaarrekening samen.

Tijdens het samenstellen van de jaarstukken verzamelen wij waardevolle informatie over de organisatie en haar processen. Naar aanleiding hiervan geven wij praktische tips en adviezen om tot een nog betere bedrijfsvoering te komen. De bespreking van de jaarrekening speelt hierbij een belangrijke rol. Samen met u nemen we de cijfers en ontwikkelingen door, analyseren deze en kijken naar vooruitzichten. Indien u een tussentijdse rapportage van de cijfers wilt of een begroting is dat geen probleem.