Salaris- en personeelsadministratie

Interesse of vragen? Bel: 0570 - 86 27 12

In samenwerking met een gespecialiseerd loonverwerker kunnen wij voor u de salaris- en personeelsadministratie verzorgen.

Als u personeel in dienst heeft, dan bent u verplicht daar een administratie voor te voeren. De salarisadministratie vormt de basis voor de afdracht van de loonbelasting en sociale premies.

Als u uw salarisadministratie bij ons onderbrengt, dan zorgen wij voor de volledige afwikkeling.

U levert ons de variabele gegevens aan, zoals aantal gewerkte dagen/uren en uit te betalen vergoedingen. Wij verzorgen de rest, zoals:

  • Salarisspecificaties voor u en uw medewerkers.
  • Het uitreiken van loonjournaalposten voor uw financiële administratie.
  • Het insturen van de digitale aangifte loonheffingen naar de belastingdienst.
  • Het samenstellen van de jaaropgaven voor uw werknemer(s).
  • Het verzorgen van de opgaven naar de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

U krijgt van ons alle noodzakelijke gegevens en overige informatie via een persoonlijk portaal. Verdere werkzaamheden met betrekking tot de personeelsadministratie die wij voor u kunnen verzorgen zijn:

  • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten (vast, tijdelijk en/of oproepkrachten)
  • Het verzorgen van ontslagprocedures en optreden als intermediair bij arbeidsconflicten
  • Overig personeelsadvies