Fiscus start project onverklaarbare uitgaven

De Belastingdienst start dit jaar een project onder de naam onverklaarbare uitgaven. Daarmee wordt bedoeld grote uitgaven van burgers die volgens de gegevens van de Belastingdienst niet over een groot vermogen beschikken. Dit antwoordt staatssecretaris Van Rij op vragen die gesteld zijn bij het Jaarplan Belastingdienst 2022.

Voorbeelden van signalen kunnen zijn aanschaf van auto’s of dure horloges met contant geld door burgers zonder vermogen dat bekend is bij de Belastingdienst. Binnen het project zullen deze signalen onderzocht gaan worden.

Het aantal boekenonderzoeken is sterk gedaald in de afgelopen twee jaar. De sterke daling in 2020 en 2021 kan onder meer verklaard worden doordat vanwege corona het buitentoezicht tijdelijk stil lag.

Belastingadviseurs die op enige wijze betrokken zijn bij belastingfraude kunnen op dezelfde wijze aangepakt worden als de frauderende burger of het frauderende bedrijf zelf. De inspecteur kan hen dus bestuurlijk beboeten of de officier van justitie kan hen strafrechtelijk vervolgen. De maximale boete of straf die dan aan belastingadviseur opgelegd kan worden is eveneens gelijk aan de maximale boete of straf die de frauderende burger of het frauderende bedrijf opgelegd kan worden. Daarnaast kunnen belastingadviseurs die op enige wijze betrokken zijn bij belastingfraude onderworpen worden aan het tuchtrecht van hun beroepsorganisatie. Bij belastingfraude gaat het om het ontduiken van belasting. Belastingontwijking is niet beboetbaar of strafbaar. Ook dit geldt zowel voor de betrokken belastingadviseur als voor de burger of het bedrijf.

Bron: Beantwoording feitelijke vragen Jaarplan Belastingdienst 2022, nr. 2022-0000094806, Ministerie van Financien, 18 maart 2022